fredag 25. april 2014

Birds

Tjeld
Duer
Duer
Måker
Tjeld
Tjeld
Ravn
Ravn
Grågås
Stær
Gråhegre
Grågås
Gråhegre
Haukugle
Haukugle
Haukugle
Gråhegre
 Storspove
 Storspove
 Rødstilk
 Lappspove
 Spove
 Gravand
 Gravand
 Lappspove
 Lappspove
 Lappspove
 Fjellvåk
 Fjellvåk
 Skarv
 Skarv
 Grågås
 Fjellvåk
 Fjellvåk
 Fjellvåk
 Fjellvåk
Fjellvåk..
Siland

 Rødvingetrost
Horndykker
Tjeld på rede
Bjørkefink
 Dvergfalk
 Bjørkefink..
Temmicksnipe
Fjelljo
Brushane og måke
 Svømmesnipe
 Brushane
 Brushane
Brushane
Brushane
Brushane
Dompapp.
Dvergfalk
Bjørkefinker
Svarthvit Fluesnapper
Svarthvit Fluesnapper
 Svarthvit Fluesnapper
Tårnfalk
Havørn
 Brunnakke
Brunnakke
Rypestegg
Rødstilk
Rødstilk
Lappspover og polarsniper
Gjøk
Rødstilk

Gravand
Krikkand
Krikkand
Horndykker Tårnfalk
Gravand
 Gravand
Hettemåke
Silender
 Steinvender
Fjellvåk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar